ISSN 2630-2543

Izdajatelj / Publisher

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v sodelovanju z InnoRenew CoE Center odli?nosti za raziskave in inovacije na podro?ju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural science and Information Tehnologies in collaboration with InnoRenew CoE Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence

Glavni urednik / Editor-in-Chief
Dorjan Maruši?, Slovenia

Odgovorna urednica / Responsible Editor
Klavdija Kutnar, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural science and Information Tehnologies, Slovenia 

Izvršna urednica / Executive Editor
Petruša Miholi?, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural science and Information Tehnologies, Slovenia 

Tehni?ni urednik / Technical Editor
Safet Penji?, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural science and Information Tehnologies, Slovenia 

Kontakt / Contact

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

University of Primorska, Faculty of Mathematics,
Natural Sciences and Information Technology
Glagoljaška 8, 6000 Koper
Slovenia
E: bilten@famnit.upr.si
T: +386 5 6117 570
F: +386 5 6117 571